Bo mạch arduino mega 2560 R3 CH340 kèm cáp ( Board phát triển )

180.000  168.000 

  • Vi điều khiển chính: ATmega2560 CH340
  • IC nạp và giao tiếp UART: ATmega16U2.
  • Số chân Digital : 54 chân (trong đó có 15 chân PWM).
  • Số chân Analog : 16 chân
  • Giao tiếp UART : 4 bộ UART
  • Giao tiếp SPI : 1 bộ ( chân 50 – 53 )
  • Giao tiếp I2C : 1 bộ
Danh mục: