Module arduino UNO R3 chip cắm Atmega16U2 – Tặng kèm cáp

119.000 

  • Chip điều khiển: ATmega328P
  • SRAM: 2 KB (ATmega328)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega328)
  • Tốc độ: 16 MHz
  • Nguồn nuôi mạch: 5V từ cổng USB hoặc 7-9v từ giắc tròn DCIN
  • Số chân Digital: 14 chân
  • Số chân PWM: 6 chân
  • Số chân Analog: 6 chân
Danh mục: