ARDUINO UNO R3 CHÍP DÁN (Tặng cáp nạp)

80.000  69.000 

Thông sô kỹ thuật:

– ATmega328

– Nguồn vào đề nghị : 7-12V

– Dòng tối đa chân 5V : 500mA

– Dòng tối đa chân 3.3V : 50mA

– Dòng tối đa chân I/O : 30mA

– 14 chân Digital I/O  (6 chân PWM)

Danh mục: