Arduino Pro Mini ATMEGA328 5V16M – Tự học Arduino

58.000 

– Nguồn vào đề nghị : 6-9V

– Dòng tối đa chân 5V : 500mA

– Dòng tối đa chân 3.3V : 50mA

– Dòng tối đa chân I/O : 40mA

– 14 chân Digital I/O  (6 chân PWM)

– 8 chân Analog Inputs

Danh mục: Từ khóa: