Dây cắm Test Board đực –đực 20 cm (1 vỉ 40 sợi )

25.000 

  • MALE to MALE 20cm 40P DuPont Color Jumper Wire.
  • Một băng có 40 dây.