Hàng chân cắm 40 pin (Header 2.54 40pin)

1.000 

– 1 Thanh 40 chân x1

– Khong cách gia 2 chân = 0.1″ (2,54 mm)