Mạch thu phát wifi ESP8266 WEMOS D1 (Kèm cáp)

90.000 

  • Vi điều khiển: ESP8266EX
  • Điện áp hoạt động: 3.3V
  • Số chân I/O: 11 (tất cả các chân I/O đều có Interrupt/PWM/I2C/One-wire, trừ chân D0)
  • Số chân Analog Input: 1 (điện áp vào tối đa 3.3V)
  • Bộ nhớ Flash: 4MB
  • Điện áp vào: 9-24V
  • Điện áp ra: 5V – Dòng max: 1A
  • Giao tiếp: Cable Micro USB
  • Wifi: 2.4 GHz
Danh mục: