Modul I2C – Mạch chuyển giao tiếp LCD1602,1604,2004 sang I2C

15.000 

  • Tiết kiệm dây nối
  • Tốc độ truyền nhanh
  • Tương thích LCD 1602, 2004