Cảm Biến Độ Ẩm Đất – Module Arduino

30.000 

– Điện áp sử dụng: 3.3-5V

– Đầu ra: AOUT, DOUT, VCC, GND

+ AOUT :  Tín hiệu ADC

+ DOUT: Mức logic 0,1

-Sử dụng: IC LM393 mắc theo dạng so sánh