Mạch tăng áp XL6009 DC – Module boost tăng áp

20.000 

  • Dòng tối đa 4A
  • Hiệu suất 98%
  • Điện áp đầu vào từ 3.5V đến 32V
  • Điện áp đầu ra từ 5 V đến 35V