Module cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT11

29.000 

  • Nguồn: 3 -> 5 VDC.
  • Dòng sử dụng:2.5mA max
  • Đo tốt ởđộ ẩm 2080%RH với sai số5%.
  • Đo tốt ở nhiệt độ 0to 50°C sai số±2°C.
  • Tần số lấy mẫu tối đa 1Hz(1giây 1 lần)