Module cảm biến âm thanh – Tự học Arduino

18.000 

  • Nguồn: DC 4-6V
  • Kích thước: 38mm * 16mm * 9mm.
  • VCC  :Nguồn 4V đến 6V
  • GND : Mass
  • OUT  : Đầu ra tín hiệu số (mức cao hoặc mức thấp)