An toàn điện và những điều cần biết

An toàn điện là gì? An toàn điện đề cập đến bất kỳ hình thức phòng ngừa nào được thực hiện để bảo vệ cơ thể con người khỏi dòng điện. Tiếp xúc với điện có thể gây ra thương tích nghiêm trọng, bao gồm: Điện giật Bỏng điện Sự nhiễm điện Nếu đủ nghiêm […]