Module thu phát Wifi ESP8266 ESP-01 – Tự học Arduino

  • Điện áp sử dụng: 3.3 VDC (nên sử dụng Mudule nguồn)
  • Điện áp giao tiếp: 3.3 VDC
  • Dòng tiêu thụ tối đa: 320 mA