Mạch Hạ Áp Mini 3A – DC to DC (Tùy chỉnh điện áp ra)

20.000 

– Điện áp đầu vào: DC 4.5-24V

– Điện háp đầu ra: tích hợp đầu ra có thể điều chỉnh và cố định, điện áp đầu ra cố định ở mặt sau

– Phạm vi điều chỉnh (0.8-17V)

– Điện áp cố định (1.8V 2.5V 3.3V 5V 9V 12V)