======== Nếu các bạn chưa biết cách tải tài liệu, xem thêm tại đây nhé!

Tài liệu lập trình FPGA miễn phí (Tiếng Việt)

  • Hướng dẫn sử dụng XLINX- ĐHBK [PDF]

Tài liệu lập trình FPGA miễn phí (Tiếng Anh)

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tìm hiểu thêm

Tài liệu điện tử cơ bản miễn phí

Tài lệu lập điện tử cơ bản miễn phí

Tài liệu điện công nghiệp miễn phí

Tài liệu điện tử viễn thông miễn phí