======== Nếu các bạn chưa biết cách tải tài liệu, xem thêm tại đây nhé!

Tài liệu học điện công nghiệp cơ bản 

  • Giáo trình truyền động điện – NXB khoa học kỹ thuật [PDF]

  • Giáo trình truyền động điện – Bạch Tuyết Vân [PDF]

  • Giáo trình truyền động điện tự động – ĐH Đà Nẵng [PDF]

  • Giáo trình truyền động điện – ĐH Công nghiệp [PDF]

Tài liệu PLC miễn phí (Tiếng Việt)

  • Giáo trình PLC tự động hóa – Nguyễn Doãn Phước [PDF]

  • Giáo trình PLC – [Dientu5ngay.com] [PDF]

Tài liệu PLC miễn phí (Tiếng Anh)

  • PLC theory book [PDF]

  • PLC_siemens_manual_over_s7-300_moduler – [dientu5ngay.com] [PDF]

  • PLC_s7300instr – [dientu5ngay.com] [PDF]

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tìm hiểu thêm

Tài liệu điện tử cơ bản miễn phí

Tài lệu lập trình Arduino miễn phí

Tài liệu lập trình FPGA miễn phí

Tài liệu điện tử viễn thông miễn phí