(THANH LÝ) Transistor các loại -Dientu5ngay.com

2.000 

  • C1815 – 0.15A/50V – NPN – TO-92
  • Transistor C2383 TO-92 NPN 1A 160V
  • Transistor  NPN MJE13003