Module màn hình 4 LED 7 đoạn TM1637-Tự học Arduino

  • Điện áp hoạt động 3.3-5.5V
  • Chip điều khiển TM1637
  • 4 lỗ định vị module M2
  • Màn hiện thị 4 LED 0.36