Module Ghi Phát Âm Thanh ISD1820

50.000 

-Modul thu âm ISD1820 dễ sử dụng

-Làm các dự án thu nhận tin tức