Module chuyển đầu Micro USB ra dạng chân hàn – Micro USB to DIP 5Pin

4.500 

  • VCC: 5V Power Supply
  • D- : USB D- Signal
  • D+: USB D+ Signal