Mạch nạp ESP8266, ESP-01, CH340 – USB to ESP8266, ESP01

25.000 

  • Tương thích: mạch thu phát Wifi ESP8266 Uart ESP-01
  • IC chính: CH340
Danh mục: Từ khóa: ,