1 Hàng Chân Cắm Arduino Nhiều Màu Sắc (40 chân 1 hàng)

1.000 

– 1 hàng có 40 chân

-Kích thước như hình vẽ